Бобошевски Руен

Поглед към Бобошевската котловина, Рила и Пирин

Поглед към Рила от връх Бобошевски Руен

Изглед от Зайча махала в подножието на Бобошевски Руен, Влахина планина.

ггф