БГФ2019

За пръв път студентско състезание ще бъде част от фестивалната програма

Национален конкурс за български ученици в чужбина за географски видео клип

Национален конкурс за всички любители на географията - фотография на тема „Светът е география”

Национален конкурс на тема „Аз, изследователят”

Национален конкурс за учители за добра педагогическа практика в клас