БГФ2019

„Оставяй след себе си само стъпки“ - първо място във фотографски конкурс, оазис Уакачина, Перу

„Цветова и вяра“ - второ място в национален географски конкурс „Светът е география“, Палермо, Италия

„Скално величие“, край Петровац, Черна гора - 3. място на национален географски конкурс - категория „Свят“

Маратон от географски събития

За пръв път студентско състезание ще бъде част от фестивалната програма

Национален конкурс за български ученици в чужбина за географски видео клип

Национален конкурс за всички любители на географията - фотография на тема „Светът е география”

Национален конкурс на тема „Аз, изследователят”

Национален конкурс за учители за добра педагогическа практика в клас