Белене

Останки на кастел Димум край град Белене

Необятният Дунав при Белене

Презентация на тема „Хубавият син Дунав” изнесе в Белене съоснователят на Българския географски портал Географ БГ Димитър Желев.

Няколко дни преди първия учебен ден, 38 ученици и учители от гр. Белене и с. Ореш взеха участие в открит урок сред природата. Акцията, която се проведе на 13 септември в територията на защитена местност „Блато Кайкуша“, е част от проект „Зелена класна стая“, по програмата „Мтел еко грант – природа с бъдеще“, финансирана от Мобилтел ЕАД. Проектът се изпълнява от Българско Дружество за Защита на Птиците (БДЗП).

Площта на две Рамсарски места по река Дунав – Комплекс Беленски острови и остров Ибиша бе увеличена, благодарение на събраната и обновена информация за тези зони. С това националната площ на влажните зони с международно значение достигна близо 50 000 хектара.

ггф