Бегличка могила

Изглед към внушителните Кобилини стени

Окарстена варовикова скала на фона на ПП "Врачански Балкан"

ггф