Байкал

Байкалският тюлен или нерпа (Pusa sibirica) е ендемичен вид за ез. Байкал в Русия

Река Дунав при село Байкал, област Плевен

На брега на езерото Байкал, Русия

На брега на р. Дунав край с. Байкал

ггф