Баскунчак

На юг в Източноевропейската (Руската) равнина се разполага обширната Прикаспийска низина, отличаваща се със своеобразни природни особености.

Прикаспийската низина в района на езерото Баскунчак, Русия

ггф