архиви

Във фонда на Монархическия институт на Централния държавен архив в София се съхранява един не много известен, но ценен документ, свързан с научните приноси на цар Фердинанд в естествознанието и по-специално географията.

Как изглежда България през погледа на първите български фотографи от края на XIX до средата на XX век.

Архивите са местата, където се съхранява паметта на човечеството.

ггф