античен град

В античния град Баалбек, Ливан

Античният град Волубилис, Мароко

ггф