Албански Алпи

Поглед от вр. Йезерце, Проклетия (2694m)

ггф