адреси

Уебсайт дава възможността да се проследят къде се намират конкретни географски локации в различни етапи от геоложкото минало на Земята.

ггф