5. клас

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2021 г.

Теодора Димитрова представя със стихове климатичните особености на континента Африка, изучаван в 5. клас.

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2020 г.

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2019 г.

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2017 г.

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2018 г.

ггф