2022

34 образователни събития и инициативи в страната и чужбина, организирани и подпомогнати от Географ БГ.

Очакват ни два дни с много география! Не пропускайте интересните събития от програмата на Българския географски онлайн фестивал 2022 г.

Втората конкурсна надпревара от програмата на Българския географски фестивал 2022 г. е на тема "30 секунди география". В нея участниците трябва да изработят кратък видеоклип, който да е с оригинално авторско право и продължителност не повече от 30 секунди (подобно на видеата в TikTok формат). През тази половин минута трябва да се презентира географска информация, която да бъде представена по-интересен начин с помощта на видеокадри, текст, снимки или друго.

ггф