10.клас

Въпросите са съставени на база спомени на ученици, които интервюирахме след областния кръг през 2018 г.