човечество

Европейски официални представители са прекарали два дена в обмисляне на възможните реакции при такъв сценарий. Целта е създаване на ефективни процедури преди опасността да се материализира в действителност.