Централна Америка

Географски фотопис за Централна Америка от проф. Румен Пенин

Опасен вирус, който засяга бременните и плода им, е в основата на безпрецедентната историческа препоръка на властите.