Хисарлъка

Изглед от крепостта "Хисарлъка" над Кюстендил

Ловешката крепост над река Осъм

Крепостта Туида над град Сливен

Кюстендил е прекрасен град, разположен в Кюстендилската котловина. Заобиколен е от планини и прекрасна природа, което дава възможност за всякакъв вид туризъм – от маршрутно познавателен до културно-исторически.

Традиционният и ежегоден празник на град Кюстендил - Кюстендилска пролет ще се проведе на 21 март 2015 г.

ггф