Титикака

На езерото Титикака в Перу

По езерото Титикака в Перу

Представяме ви интерактивна презентация, посветена на физикогеографските рекорди и феномени на континента Южна Америка.

ггф