су

Седем бакалавърски програми за обучение предлага Геолого-географският факултет на Софийския университет.

В навечерието на 50-годишнината от основаването на катедрата, изучаваща ландшафтите.

Предстои ти кандидатстване за бакалавър и искаш да съчетаеш образованието си с изучаването на практико-приложни дисциплини, които да ти дадат възможност за успешна професионална реализация в страната и чужбина!

Форма на обучение: редовна/задочна (обучение срещу заплащане)

Семинарът се организира от катедра „География, регионално развитие и туризъм” на ШУ „Епископ Константин Преславски”.

доц. Георги Бърдаров

В Kонферентната зала на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ се проведе кръгла маса на тема: „Демографски тенденции и процеси в България“. Събитието се организира от Министерството на труда и социалната политика и Софийския университет „Св. Климент Охридски“ под патронажа на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика г-н Валери Симеонов.

Гост в рубриката с интервюта на Географ БГ е българският географ и дългогодишен преподавател в Софийския университет проф. д-р Ангел Велчев.

ггф