Саранда

Руини от античния и средновековен град Бутринт, недалече от гр. Саранда, Албания. Културен обект на ЮНЕСКО

Античното и средновековно селище Бутринт е разположено в Южна Албания, в близост до град Саранда. Мястото е сравнително недостъпно, от едната страна е Йонийско море, а от другата - езерото Бутринт и река Павла. Самото антично селище е включено и в територията на национален парк „Бутринт“. Градът е част от списъка на ЮНЕСКО за световно наследство от 1992 г.

ггф