Прага

Изглед от чешката столица Прага

Изглед към историческия квартал на Прага Мала Страна

Староместеске Намести - в стария град на Златна Прага

Разказ за едно пътуване по време на кризата в Европейското въздухоплаване през 2010 г., когато исландският вулкан Ейяфятлайокутъл засипа Европа с пепел и приземи почти всички самолети на континента.

ггф