православие

В двора на Погановския манастир

Черквата „Възнесение Христово“ в с. Шипково

За пореден път в края на май пътувахме със студенти от ГГФ на СУ „Св. Климент Охридски”. Този път възнамерявахме да опознаем нови кътчета от Балканския полуостров в Македония, Косово и Албания. Първият обект извън съвременната държавна граница на страната ни бе един от известните в историята ни манастири, разположен в подножието на Осоговската планина в местността Бабин дол, на няколко километра от град Крива Паланка.

В югозападната част на Русия, във Воронежска област, на голяма площ се простира бял скалист рид. Цветът на скалите е предаден от кредни варовикови седименти, образувани преди милиони години. Сред тези скали се намира село Костомарово, а близо до него има православен манастир.

ггф