плазма

Астроном е открил, че високо в земната атмосфера се извиват гигантски тунели от плазма.