направи си сам

Сътвори свой собствен макет на Слънчевата система в клас, у дома или по време на кръжока, който посещаваш!

ггф