модел

В кметството на Виена е сглобен най-големият триизмерен модел на кристал от малки топки и пръчки. Той възпроизвежда повтарящата се решетка от натрий и хлор, от която се състоят кристалите на трапезната сол (NaCl).

ггф