Малко Търново

Картинка от село Бръшлян в Странджа планина

Из Малко Търново

Отдалечени от големите центрове и главните пътища, селищата в Странджа преживяват по-спокойни дни през робските времена. Поради това в този район по-трайно се запазват народните традиции както в бита, така и в строителството.

ггф