магма

Въртенето на новородената Земя около оста ѝ вероятно е повлияло на еволюцията на гигантския океан от магма над ядрото ѝ, посочват изследователиe.