ландшафтна екология

Професионално магистърско образование в сферата на природния капитал, ландшафтната екология и опазването на природата.

Форма на обучение: редовна/задочна (обучение срещу заплащане)

Форма на обучение: редовна/задочна (обучение срещу заплащане)

Катедрата по Ландшафтознание и опазване на природната среда на Геолого-географския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски" обявява прием по магистърската си програма „Физическа география и ландшафтна екология". Научете повече!

ггф