Корсика

Бонифачо в южната част на остров Корсика

Бонифачо в южната част на остров Корсика

Бастия, остров Корсика

Корскиканският бряг при Бонифачо

Лепкава пот обливаше тялото ми. Преди секунди бях свалил чехлите от краката си и сега бягах бос по нагорнището. Проклинах мига, броени минути назад, в който на всеуслошание казах: „Денят ми беше перфектен и сега спокоен мога да се наспя.“

ггф