Ковачевица

Родопско утро - с. Ковачевица

„Опознай Родината, за да я обикнеш!" – Алеко Константинов. Следвайки девиза на Щастливеца, поехме отново на път!