Камен дел

Връх Ушите във Витоша планина

Към връх Камен дел във Витоша

Видеото е засето от Камен дел и показва как новогодишната заря преобразява небето над София.

ггф