калина милкова

Ново географско издание на Университетското издателство „Св. Климент Охридски“

Монографията „Природно-обществени райони/региони – теоретични фокуси и географски идентичности в България“ разкрива някои акценти от теория на районирането, националната специфика на териториалната организация на обществения живот и културно-ландшафтното многообразие на регионите в България.

ггф