Източни Родопи

Долината на река Арда край село Горно поле

Светилището Татул е скално-култов комплекс разположен недалече от едноименното село, община Момчилград

Есен в Източните Родопи

Меандърът образуван от р. Арда и известен като Подковата или Завоят, попадащ в яз. Кърджали

Скалното образувание Костенурките, недалече от с. Фотиново, община Кирково, Източни Родопи

Черни щъркели по долината на река Крумовица, Източни Родопи

Из меандрите на река Арда в Източните Родопи

Изглед от Перперикон в Източните Родопи

По време на мониторинга на гнездовите колонии на белоглавите лешояди в Източните Родопи, с цел отчитане на гнездовия успех, от Българско дружество за защита на птиците са установили излюпването на 73 белоглави лешоядчета.

Копродукция на Зелени Балкани и Фонд за дивата флора и фауна в рамките на проект "Завръщане на лешоядите в България" LIFE 08 NAT/BG/278, осъществяван с подкрепата на финансовия инструмент LIFE на Европейския съюз, Франкфуртското Зооложко Дружество и Немската федерална агенция по околна среда.

Глухите камъни

Сред горите на източнородопския рид Гората се крие едно чудно място, свидетелстващо за превратностите на времето от векове насам. Археолозите все още спорят за произхода и предназначението на мистериозните Глухи камъни.

ггф