заледяване

„Плейстоценските заледявания и съвременните алпийски и субалпийски ландшафти в България“ - нов академичен труд и принос в изследването на природните ландшафти в България

Ново изследване показва, че температурите на Земята са достигнали арктически стойности във Флорида, Египет и други предполагаемо по-топли екваториални региони по време на рязка промяна на климата, наричана “Земя-снежна топка”.

ггф