Дяволски мост

Дяволският мост на р. Арда, разположен на около 10 км северозападно от гр. Ардино. Дълъг е 56 m, широк 3,5 m и висок 12 m

Дяволският мост над река Арда в Родопите

Кое прави времето безсилно – силата на дявола или сръчността на майстора?

ггф