Дяволски мост

Дяволският мост над река Арда в Родопите

Кое прави времето безсилно – силата на дявола или сръчността на майстора?