Дунавска равнина

Дунавско ежедневие край Видин

Пролетен пейзаж от Дунавската равнина

Отражение във водите на р. Панега

Разкритие на льосови скали в Дунавската равнина

Любителите на природата в България със сигурност са чували за красивия Хотнишки водопад (Кая Бунар) в Дунавската равнина. Понякога обаче водите му не са чак толкова бистри... Особено след огромен порой!

С настоящия тест предизвикваме географските ви познания на тема Дунавска равнина. Успех!

Започни
ггф