географско образование

Една инициатива на Геолого-географски факултет на Софийския университет, Българско географско дружество и Географ БГ

Призив на географската общност в България към МОН за изменения на Наредби № 4, № 5 и № 7.

„Ментални карти“ за Латинска Америка сред студентите, изучаващи география - анализ на д-р Велислава Симеонова

За улеснение на учителите, учениците и родителите направихме списък на всички свободни онлайн ресурси в интернет на българскки език, които могат да се използват в преподаването по география.

Една инициатива на Геолого-географски факултет на Софийския университет, Българско географско дружество и Географ БГ

Това е втората публикация от поредицата ни, свързана с някои особености на правописа в географския текст. Първата ни публикация бе посветена на изписването на чуждестранните имена, а втората се фокусира върху спецификата на имената на някои географски обекти на Балканския полуостров.

Често се чудим дали двете имена на географски обект се изписват с главна буква, кога се слагат кавички и кога не, дали община или област се изписват с главна буква, кое е правилно - Уругвай или Уругуай, и още доста подобни правописни дилеми, свързани с географията. Българският географски портал стартира поредица „Географски правопис“, с която ще се опитаме да ви помогнем с няколко основни правила. Темата на първата ни статия е посветена на географските имена, които идват от чужди езици.

ггф