Галапагос

Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Представяме ви втората част от фотописа на географа и пътешественик проф. Румен Пенин за природното богатство на Галапагоските острови.

Представяме ви първата част на фотописа на географа и пътешественик проф. Румен Пенин за безценните Галапагоски острови.

Яхта край Галапагоските острови, Еквадор

Самотния Джордж

Всяка една от страните желае да задържи и изложи тялото на една от най-известните костенурки.

ггф