въртене

Топенето на леда, предизвикано от глобалното затопляне може да доведе до ускоряване на въртенето на Земята и изместване на оста ѝ, посочват изследователи.