Виктория

Водопъдът Виктория в Зимбабве

Водопадът Виктория от страната на Зимбабве

Водопъдът Виктория, Зимбабве

Без съмнение мащабите на Големия бариерен риф, част от световното наследство в списъка на ЮНЕСКО, остават ненадминати. Но изследователи откриха още един риф, който може да се причисли към списъка на природните чудеса в света.

ггф