валута

В края на април 2020 г. Парламентът на Иран гласува закон за премахване на четири нули от риала и за замяната му с томан – валутата, която е в обръщение в Персия през 1825 – 1932 г.

Централната банка на Литва обяви, че страната се е присъединила успешно към еврозоната.