бюлетин

Бюлетин на Българско географско дружество, бр. 9, год. 5, декември 2021 г.

В него е направен обзор на важните географски събития, дейностите и постиженията на географското образование, постиженията на българските географи, географските заглавия, издадени през 2020 г. и предстоящите събития през 2021 г.

Абонирайте се за новата ни онлайн услуга -седмичен бюлетин с географски новини. Научете повече!

Представяме ви второто издание на бюлетина на БГД.

ггф