Британски съвет

Помагалото е създадено с финансовата подкрепа на посолството на Обединеното кралство в България и се разпространява безплатно. 

Трите събития се организират от Британското посолство, Британски съвет и Британската мрежа за наука и иновации и ще бъдат представени интерактивни презентации от изтъкнати професори от Лондонското училище по хигиена и тропически болести.

Ако и вие вярвате, че часовете по наука в училище трябва да вдъхновяват учениците да изследват света; да провокират креативността и аналитичното мислене; да насърчават „ученето чрез правене” и използването на новите технологии, не пропускайте това събитие! Ако сте учител, ученик, експерт в сферата на образованието или създател на образователни и научни политики - то тази покана е за вас!

ггф