бдзп

Българското дружество за защита на птиците обявява конкурс за снимка „По следите на орела“.

Българско дружество за защита на птиците оказва съдействие на Университета по ветеринарна и фармацевтична наука в Бърно, Чехия, в маркирането със сателитни предаватели на черни кани в България.

Българското дружество за защита на птиците кани всички деца в училищна и предучилищна възраст да участват в конкурса за рисунка „Ние рисуваме врабчета“.

Четири вида редки за България гъски са наблюдавани в района на Бургаските езера в началото на месец февруари.

Страници

ггф