Ардино

Изглед от Ардино

Кое прави времето безсилно – силата на дявола или сръчността на майстора?

ггф