Тестове

Настоящата игра е посветена на град Пазарджик - домакинът на Българския географски фестивал за 2017 г. Автор на теста е Калин Сейменов. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на именити български географи, допринесли за развитието на науката. Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящият тест е посветен на Санстефанския мирен договор. Негов автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Пещерите не са само тъмни, подземни лабиринти. И тук природата и човекът са създали много "неземна" красота. В пещерите може да посетите подземен ресторант, да участвате в балове, концерти или да се разходите с подземно влакче, сред барелефи и скулптури. А Вие познавате ли тези красиви и загадъчни пещери? Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

В България са открити повече от 5 000 пещери, много различни по начин на образуване, възраст, размери. Много от българските пещери са свързани с живота и стопанската дейност на хората в миналото и днес. А Вие познавате ли българските пещери? Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Карстовите процеси и ландшафти са широко разпространени на Земята, а в България обхващат около 25% от територията. Животът на човека е свързан с тях, затова трябва да се познават и рационално използват. Автор на настоящия тест е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на животните в Африка. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на старите социалистически имена на българските градове. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Северноатлантическия пакт. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Шипченска планина е една от най-късите, тесни и сравнително ниски дялове на Стара планина. Природата е красива, а всяка педя земя е изпълнена с героизъм и напоена с кръвта на знайни и незнайни герои. За всеки българин Шипченска планина е тъй близка, а познаваме ли я? Автори на теста са Христо Кичиков, учител по география и Ангел Стефанов - ученик в ПТГ  „Д-р Н. Василиади”, от Габрово. Успех!

Започни

Шипченска планина е една от най-късите, тесни и сравнително ниски дялове на Стара планина. Природата е красива, всяка педя земя е изпълнена с героизъм и напоена с кръвта на знайни и незнайни герои. За всеки българин Шипченска планина е тъй близка, а познаваме ли я? Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Натоящата тестова игра е посветена на българските планини. Автор е Нягул Вълканов, учител по география от град София. Успех!

Започни

Страници

ггф