Тестове

Настоящата тестова игра е посветена на Освобождението на България. Подборът на въпросите е направен от Станчо Генчев учител по география и икономика в СОУ "Св. Патриарх Евтимий" град Пловдив. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на географията на Сибир. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на САЩ. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на селищата в България. Автор е учителят по география Станчо Генчев. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на географията на исляма. Автор на теста е студентът по География Калин Сейменов. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на християнската религия. Автор на теста е студентът по География в Софийския университет Калин Сейменов. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на географията на най-голямата по площ държава в света - Русия. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на столиците в Океания. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на столиците в Карибския регион. Успех!

Започни

Настоящият ни тест е посветен на град Силистра. Автор е студентът по География Калин Сейменов. Успех!

Започни

Настоящият тест е посветен на столиците в Латинска Америка. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на столиците в Азия. Успех!

Започни

Страници

ггф