Тестове

Настоящата тестова игра е посветена на българските села и видните личности, които са родени в тях. Автор на теста е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на политическата география. Нейн автор е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е част от поредица, посветена на селата в България. Автор е Христо Кичиков, учител по география от Габрово. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на редица интересни имена и прозвища на географски обекти. Автор на теста е Станчо Генчев, учител по география. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на монархиите в света. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на Задбалканските котловини, разположени между Стара планина и Средногорието. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на областта на Предбалкана. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на историко-географската област Добруджа. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на периода на Великите географски открития. Успех!

Започни

Настоящата тестова игра е посветена на ориентирането. Автор на теста е учителят по география Станчо Генчев. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на планетите в Слънчевата система. Автор е учителят по география Станчо Генчев. Успех!

Започни

Настоящата ни тестова игра е посветена на географската карта. Автор е учителят по география Станчо Генчев. Успех!

Започни

Страници

ггф