Тестова игра: Северна българска граница

Въпрос 1

Кой от градовете е разположен най-близо до сухоземната граница с Румъния?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Тервел

Избрано

Добрич

Incorrect

Шабла

Генерал Тошево

Should have chosen
Въпрос 2

Колко областни града са разположени по течението на р. Дунав?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

4

Incorrect

1

3

Should have chosen

2

Въпрос 3

Кое от изброените е име на български остров в р. Дунав?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Суахили

Есперанто

Should have chosen

Словио

Избрано

Лингва Франка

Incorrect
Въпрос 4

Кой български град е разположен северно спрямо участък от територията на Румъния?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Белене

Видин

Should have chosen

Козлодуй

Избрано

Тутракан

Incorrect
Въпрос 5

Кое речно пристанище, разположено на р. Дунав, е най-близко до София?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Лом

Should have chosen
Избрано

Сомовит

Incorrect

Оряхово

Видин

Въпрос 6

Кой от градовете не е разположен при северната граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Брегово

Правилно
Should have chosen

Тутракан

Оряхово

Никопол

Въпрос 7

Коя линия следва държавната граница по р. Дунав?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

българския бряг

Избрано

талвега

Правилно
Should have chosen

средата между двата бряга

румънсия бряг

Въпрос 8

Кой природен риск е характерен за Дунавския бряг?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

лавини

Избрано

свлачища

Правилно
Should have chosen

горски пожари

вулканизъм

Въпрос 9

Кой български град има едновременно достъп до речната и до сухоземната граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Генерал Тошево

Русе

Тутракан

Избрано

Силистра

Правилно
Should have chosen
Въпрос 10

Какво е съотнешението между речна и сухоземна граница (в km)?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

540 на 110

250 на 180

360 на 120

Избрано

470 на 139

Правилно
Should have chosen
ггф