Тестова игра: Северна българска граница

Въпрос 1

Кой от градовете е разположен най-близо до сухоземната граница с Румъния?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Шабла

Добрич

Тервел

Избрано

Генерал Тошево

Правилно
Should have chosen
Въпрос 2

Колко областни града са разположени по течението на р. Дунав?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

3

Правилно
Should have chosen

4

2

1

Въпрос 3

Кое от изброените е име на български остров в р. Дунав?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Лингва Франка

Избрано

Есперанто

Правилно
Should have chosen

Словио

Суахили

Въпрос 4

Кой български град е разположен северно спрямо участък от територията на Румъния?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Козлодуй

Видин

Should have chosen

Белене

Избрано

Тутракан

Incorrect
Въпрос 5

Кое речно пристанище, разположено на р. Дунав, е най-близко до София?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Оряхово

Incorrect

Лом

Should have chosen

Сомовит

Видин

Въпрос 6

Кой от градовете не е разположен при северната граница?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Оряхово

Избрано

Брегово

Правилно
Should have chosen

Никопол

Тутракан

Въпрос 7

Коя линия следва държавната граница по р. Дунав?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

румънсия бряг

Избрано

талвега

Правилно
Should have chosen

средата между двата бряга

българския бряг

Въпрос 8

Кой природен риск е характерен за Дунавския бряг?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

горски пожари

Избрано

свлачища

Правилно
Should have chosen

лавини

вулканизъм

Въпрос 9

Кой български град има едновременно достъп до речната и до сухоземната граница?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Русе

Тутракан

Избрано

Генерал Тошево

Incorrect

Силистра

Should have chosen
Въпрос 10

Какво е съотнешението между речна и сухоземна граница (в km)?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

250 на 180

470 на 139

Should have chosen
Избрано

540 на 110

Incorrect

360 на 120

ггф