Тестова игра: Развитие на географската наука в България

Въпрос 1

Първият самостоятелен учебник по география „Землеописание“ е написан през 1835 г. от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Йоаким Груев

Избрано

Неофит Бозвели

Правилно
Should have chosen

Иван Богоров

Константин Фотинов

Въпрос 2

Основателят на българския вестник „Българский орел“ д-р Иван Богоров още в първия му
брой от 20 април 1846 г. помества уводната статия:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

„Описание на село Жеравна“

Incorrect

„Описание на град Копривщица“

„Описание на село Котел“

Should have chosen

„Описание на град Панагюрище“

Въпрос 3

Кой български поет публикува „Географски речник“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Петко Р. Славейков

Правилно
Should have chosen

Христо Ботев

Пейо Яворов

Димчо Дебелянов

Въпрос 4

В края на 70–те години на 19. век за българското училище са написани над 50 учебника по
география, сред които най–преиздаван е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Уроци по землеописание“ от 1861 г. на Йоаким Груев

„Кратка география или землеописание“ от 1858 г. на Тодор Хрулев

Избрано

„Общее землеописание в кратце на сичката земля“ от 1843 г. на Константин Фотинов

Incorrect

„Всеобща география за деца“ от 1843 г. на Иван Богоров

Should have chosen
Въпрос 5

Първият български глобус на света (1836 г.) е изработен от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Неофит Кидониев

Неофит Български

Неофит Бозвели

Избрано

Неофит Рилски

Правилно
Should have chosen
Въпрос 6

Историята на картографските изследвания започва през 1834 г. с издаването в Страсбург на
първата българска карта в 4 листа – „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Петър Берон

Феликс Каниц

Избрано

Александър хаджи Русет

Правилно
Should have chosen

Христо Г. Данов

Въпрос 7

През 1862 г. Христо Г. Данов издава в Пловдив и първата българска карта, която е дело на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Тодор Бурмов

Димитър Ангелиев

Should have chosen

Иван Гешов

Избрано

Васил Кънчов

Incorrect
Въпрос 8

За кой географ, Фридрих Хелвалд казва: „На него трябва да благодари науката и
европейското общество, че България е станала географски известна“?

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Феликс Каниц и „Карта на Дунавска България и Балкана“ (1877 г.)

Правилно
Should have chosen

Константин Иречек и книгата му „Пътувания по България като част II на „Княжество
България“ (1899 г.)

Александър хаджи Русет и „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ (1834 г.)

Анастас Иширков и книгата му „България. Географски бележки“ (1910 г.)

Въпрос 9

Основоположник на географската наука у нас е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Академик Анастас Иширков

Правилно
Should have chosen

Доцент Крум Дрончилов

Професор Димитър Яранов

Доцент Гунчо Гунчев

Въпрос 10

Географският институт при БАН е основан през 1950 г. и негов пръв директор е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Професор Милан Георгиев

Професор Жеко Радев

Избрано

Професор Иван Батаклиев

Incorrect

Професор Живко Гълъбов

Should have chosen
ггф