Тестова игра: Развитие на географската наука в България

Въпрос 1

Първият самостоятелен учебник по география „Землеописание“ е написан през 1835 г. от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Неофит Бозвели

Should have chosen
Избрано

Йоаким Груев

Incorrect

Константин Фотинов

Иван Богоров

Въпрос 2

Основателят на българския вестник „Българский орел“ д-р Иван Богоров още в първия му
брой от 20 април 1846 г. помества уводната статия:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

„Описание на село Котел“

Should have chosen
Избрано

„Описание на град Копривщица“

Incorrect

„Описание на град Панагюрище“

„Описание на село Жеравна“

Въпрос 3

Кой български поет публикува „Географски речник“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Пейо Яворов

Incorrect

Петко Р. Славейков

Should have chosen

Христо Ботев

Димчо Дебелянов

Въпрос 4

В края на 70–те години на 19. век за българското училище са написани над 50 учебника по
география, сред които най–преиздаван е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

„Общее землеописание в кратце на сичката земля“ от 1843 г. на Константин Фотинов

Incorrect

„Уроци по землеописание“ от 1861 г. на Йоаким Груев

„Кратка география или землеописание“ от 1858 г. на Тодор Хрулев

„Всеобща география за деца“ от 1843 г. на Иван Богоров

Should have chosen
Въпрос 5

Първият български глобус на света (1836 г.) е изработен от:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Неофит Бозвели

Неофит Кидониев

Избрано

Неофит Рилски

Правилно
Should have chosen

Неофит Български

Въпрос 6

Историята на картографските изследвания започва през 1834 г. с издаването в Страсбург на
първата българска карта в 4 листа – „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ от:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Александър хаджи Русет

Should have chosen
Избрано

Христо Г. Данов

Incorrect

Петър Берон

Феликс Каниц

Въпрос 7

През 1862 г. Христо Г. Данов издава в Пловдив и първата българска карта, която е дело на:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Васил Кънчов

Избрано

Иван Гешов

Incorrect

Тодор Бурмов

Димитър Ангелиев

Should have chosen
Въпрос 8

За кой географ, Фридрих Хелвалд казва: „На него трябва да благодари науката и
европейското общество, че България е станала географски известна“?

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор
Избрано

Анастас Иширков и книгата му „България. Географски бележки“ (1910 г.)

Incorrect

Александър хаджи Русет и „Карта на сегашная Болгария, Фракия, Македония и на
Прилежащите земли“ (1834 г.)

Феликс Каниц и „Карта на Дунавска България и Балкана“ (1877 г.)

Should have chosen

Константин Иречек и книгата му „Пътувания по България като част II на „Княжество
България“ (1899 г.)

Въпрос 9

Основоположник на географската наука у нас е:

Точки: 1 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Доцент Крум Дрончилов

Доцент Гунчо Гунчев

Избрано

Академик Анастас Иширков

Правилно
Should have chosen

Професор Димитър Яранов

Въпрос 10

Географският институт при БАН е основан през 1950 г. и негов пръв директор е:

Точки: 0 от 1
Твой отговорИзборПравилно?Правилен отговор

Професор Иван Батаклиев

Избрано

Професор Милан Георгиев

Incorrect

Професор Жеко Радев

Професор Живко Гълъбов

Should have chosen
ггф